A-Class Business

PrIVACY STATEMENT

PrIVACY STATEMENT

PrIVACY STATEMENT

PrIVACY STATEMENT

Loopbaancoach4u & Carrièrecoach.online is in eerste instantie op particulieren, zoals werknemers, studenten en scholieren gericht. De AVG wetgeving is alleen op Carrièrecoach.online & Loopbaancoach4u van toepassing. A-Class Business bestaat uit de merknamen Loopbaancoach4u, Carrièrecoach.online, A-Class Loopbaancoaching en A-Class Logistics.

A-Class Business staat met als hoofdactiviteit carrière coaching ingeschreven onder Kamer van Koophandel-nummer: 81298404. Het is een voortvloeisel uit het eerdere A-Class Logistics. Per 1 januari 2021 is het een fulltime activiteit van Ton Put. De inschrijving van A-Class Logistics is komen te vervallen. Dat is een per 1 januari 2021 een sub-activiteit van A-Class Business. A-Class richt zich op organisaties,

Dit Privacy Statement is een onderdeel van het gevoerde beleid. Zodra er een versienummer zichtbaar is, is er sprake van een van toepassing zijnde Privacy Statement. Dit betreft versie 2023-01

Loopbaancoach4u & Carrièrecoach.online is in eerste instantie op particulieren, zoals werknemers, studenten en scholieren gericht. De AVG wetgeving is alleen op Carrièrecoach.online & Loopbaancoach4u van toepassing. A-Class Business bestaat uit de merknamen Loopbaancoach4u, Carrièrecoach.online, A-Class Loopbaancoaching en A-Class Logistics.

A-Class Business staat met als hoofdactiviteit carrière coaching ingeschreven onder Kamer van Koophandel-nummer: 81298404. Het is een voortvloeisel uit het eerdere A-Class Logistics. Per 1 januari 2021 is het een fulltime activiteit van Ton Put. De inschrijving van A-Class Logistics is komen te vervallen. Dat is een per 1 januari 2021 een sub-activiteit van A-Class Business. A-Class richt zich op organisaties,

Dit Privacy Statement is een onderdeel van het gevoerde beleid. Zodra er een versienummer zichtbaar is, is er sprake van een van toepassing zijnde Privacy Statement. Dit betreft versie 2023-01

Loopbaancoach4u & Carrièrecoach.online is in eerste instantie op particulieren, zoals werknemers, studenten en scholieren gericht. De AVG wetgeving is alleen op Carrièrecoach.online & Loopbaancoach4u van toepassing. A-Class Business bestaat uit de merknamen Loopbaancoach4u, Carrièrecoach.online, A-Class Loopbaancoaching en A-Class Logistics.

A-Class Business staat met als hoofdactiviteit carrière coaching ingeschreven onder Kamer van Koophandel-nummer: 81298404. Het is een voortvloeisel uit het eerdere A-Class Logistics. Per 1 januari 2021 is het een fulltime activiteit van Ton Put. De inschrijving van A-Class Logistics is komen te vervallen. Dat is een per 1 januari 2021 een sub-activiteit van A-Class Business. A-Class richt zich op organisaties,

Dit Privacy Statement is een onderdeel van het gevoerde beleid. Zodra er een versienummer zichtbaar is, is er sprake van een van toepassing zijnde Privacy Statement. Dit betreft versie 2023-01

Loopbaancoach4u & Carrièrecoach.online is in eerste instantie op particulieren, zoals werknemers, studenten en scholieren gericht. De AVG wetgeving is alleen op Carrièrecoach.online & Loopbaancoach4u van toepassing. A-Class Business bestaat uit de merknamen Loopbaancoach4u, Carrièrecoach.online, A-Class Loopbaancoaching en A-Class Logistics.

A-Class Business staat met als hoofdactiviteit carrière coaching ingeschreven onder Kamer van Koophandel-nummer: 81298404. Het is een voortvloeisel uit het eerdere A-Class Logistics. Per 1 januari 2021 is het een fulltime activiteit van Ton Put. De inschrijving van A-Class Logistics is komen te vervallen. Dat is een per 1 januari 2021 een sub-activiteit van A-Class Business. A-Class richt zich op organisaties,

Dit Privacy Statement is een onderdeel van het gevoerde beleid. Zodra er een versienummer zichtbaar is, is er sprake van een van toepassing zijnde Privacy Statement. Dit betreft versie 2023-01

1.0 Waar wordt het Privacy Statement gecommuniceerd?

Geïnteresseerden kunnen het Privacy Statement op de website lezen. De versie op de website is bepalend/ van toepassing. Loopbaancoach4u/ Carrièrecoach.online verplicht zich eerdere versies te bewaren en neemt de verantwoordelijkheid de laatste/ actuele versie op de website te communiceren. Zowel de meest recente Algemene Voorwaarden als het meest recente Privacy Statement worden in de offerte pro-actief gecommuniceerd en bij het tot stand komen van een order/ overeenkomst ondertekend door beide partijen. De proactieve communicatie betreft een hyperlink naar de laatste versie op de website.

Het privacy Statement staat evenals de Algemene Voorwaarden standaard op de website onder elke pagina.

1.0 Waar wordt het Privacy Statement gecommuniceerd?

Geïnteresseerden kunnen het Privacy Statement op de website lezen. De versie op de website is bepalend/ van toepassing. Loopbaancoach4u/ Carrièrecoach.online verplicht zich eerdere versies te bewaren en neemt de verantwoordelijkheid de laatste/ actuele versie op de website te communiceren. Zowel de meest recente Algemene Voorwaarden als het meest recente Privacy Statement worden in de offerte pro-actief gecommuniceerd en bij het tot stand komen van een order/ overeenkomst ondertekend door beide partijen. De proactieve communicatie betreft een hyperlink naar de laatste versie op de website.

Het privacy Statement staat evenals de Algemene Voorwaarden standaard op de website onder elke pagina.

1.0 Waar wordt het Privacy Statement gecommuniceerd?

Geïnteresseerden kunnen het Privacy Statement op de website lezen. De versie op de website is bepalend/ van toepassing. Loopbaancoach4u/ Carrièrecoach.online verplicht zich eerdere versies te bewaren en neemt de verantwoordelijkheid de laatste/ actuele versie op de website te communiceren. Zowel de meest recente Algemene Voorwaarden als het meest recente Privacy Statement worden in de offerte pro-actief gecommuniceerd en bij het tot stand komen van een order/ overeenkomst ondertekend door beide partijen. De proactieve communicatie betreft een hyperlink naar de laatste versie op de website.

Het privacy Statement staat evenals de Algemene Voorwaarden standaard op de website onder elke pagina.

1.0 Waar wordt het Privacy Statement gecommuniceerd?

Geïnteresseerden kunnen het Privacy Statement op de website lezen. De versie op de website is bepalend/ van toepassing. Loopbaancoach4u/ Carrièrecoach.online verplicht zich eerdere versies te bewaren en neemt de verantwoordelijkheid de laatste/ actuele versie op de website te communiceren. Zowel de meest recente Algemene Voorwaarden als het meest recente Privacy Statement worden in de offerte pro-actief gecommuniceerd en bij het tot stand komen van een order/ overeenkomst ondertekend door beide partijen. De proactieve communicatie betreft een hyperlink naar de laatste versie op de website.

Het privacy Statement staat evenals de Algemene Voorwaarden standaard op de website onder elke pagina.

2.0 Waar komen (eventuele) persoonsgegevens vandaan?

Grondslag van het verzamelen van contactdata/ beknopte omschrijving van wat er bij u speelt is een (toekomstige) overeenkomst. Seizoensinvloeden zoals wanneer zijn de inschrijf-/ uitschrijfdata van bijvoorbeeld scholen/ universiteiten of aangekondigde fusies/ overnames (met personele gevolgen) vragen een passende marktbenadering. Zie ook 4.0 hoe lang gegevens worden bewaard.

via Website:

Geïnteresseerden tonen op eigen initiatief hun contactgegevens. Via de website wordt het contactformulier ingevuld, of een email verzonden. Zie 3.0 wie kan ze inzien en 4.0 hoe lang ze bewaard worden.

via Email-marketing:

Loopbaancoach4u werkt niet met nieuwsbrieven. Subscribe/ unsubscribe is daardoor niet aan de orde.

Eerder door potentiële kandidaten verstrekte gegevens worden bewaard om ze seizoenmatig te kunnen benaderen. Remarketing. Zie 4.0 hoe lang ze bewaard worden. De potentiële kandidaten kunnen zelf aangeven of ze in de toekomst nog wel/ of niet meer op deze manier worden benaderd. Onder de email staat aangegeven dat men middels een reply kan aangeven dat men niet meer op deze manier benaderd wenst te worden.

via Aangekochte leads:

Loopbaancoach4u werkt met partijen die leads genereren. Een kleine screening vooraf wordt onder verantwoordelijkheid van de lead generator gedaan. Het betreft een screening of de kandidaat een potentiële kandidaat voor Loopbaancoach4u kan zijn. Het is de potentiële kandidaat die de gegevens naar eigen inzicht verstrekt. De grondslag van deze gegevens is een eerste selectie en betreft vooral de vraag of de interesse die is getoond juist is geïnterpreteerd. Het is aan Loopbaancoach4u of zij de aangereikte potentiële kandidaten benadert voor een eventuele eerste vrijblijvende kennismaking. Lang niet alle potentiële kandidaten worden benaderd. Verstrekte leads met de daadwerkelijke vraag om contact door specifiek Loopbaancoach4u worden altijd nagebeld, en/ of via email of sms benaderd. Onbekende emailadressen (onbekende afzender) verdwijnen vaak in het SPAM-filter waardoor benadering op het telefoonnummer de kans op bereiken van de potentiële kandidaat vergroot.

via Facebook:

Om niet bereikt te worden door Facebook dient de potentiële kandidaat Facebook te raadplegen. Loopbaancoach4u heeft geen invloed op het doelgroepbereik van Facebook. Door niet te klikken cq niet door te klikken komen er geen gegevens naar Loopbaancoach4u. Door te klikken reageert u op een vraagstelling rondom een mogelijk sluimerende behoefte. Deze gegevens worden wel aan Loopbaancoach4u verstrekt. U heeft dan min of meer interesse getoond.

2.0 Waar komen (eventuele) persoonsgegevens vandaan?

Grondslag van het verzamelen van contactdata/ beknopte omschrijving van wat er bij u speelt is een (toekomstige) overeenkomst. Seizoensinvloeden zoals wanneer zijn de inschrijf-/ uitschrijfdata van bijvoorbeeld scholen/ universiteiten of aangekondigde fusies/ overnames (met personele gevolgen) vragen een passende marktbenadering. Zie ook 4.0 hoe lang gegevens worden bewaard.

via Website:

Geïnteresseerden tonen op eigen initiatief hun contactgegevens. Via de website wordt het contactformulier ingevuld, of een email verzonden. Zie 3.0 wie kan ze inzien en 4.0 hoe lang ze bewaard worden.

via Email-marketing:

Loopbaancoach4u werkt niet met nieuwsbrieven. Subscribe/ unsubscribe is daardoor niet aan de orde.

Eerder door potentiële kandidaten verstrekte gegevens worden bewaard om ze seizoenmatig te kunnen benaderen. Remarketing. Zie 4.0 hoe lang ze bewaard worden. De potentiële kandidaten kunnen zelf aangeven of ze in de toekomst nog wel/ of niet meer op deze manier worden benaderd. Onder de email staat aangegeven dat men middels een reply kan aangeven dat men niet meer op deze manier benaderd wenst te worden.

via Aangekochte leads:

Loopbaancoach4u werkt met partijen die leads genereren. Een kleine screening vooraf wordt onder verantwoordelijkheid van de lead generator gedaan. Het betreft een screening of de kandidaat een potentiële kandidaat voor Loopbaancoach4u kan zijn. Het is de potentiële kandidaat die de gegevens naar eigen inzicht verstrekt. De grondslag van deze gegevens is een eerste selectie en betreft vooral de vraag of de interesse die is getoond juist is geïnterpreteerd. Het is aan Loopbaancoach4u of zij de aangereikte potentiële kandidaten benadert voor een eventuele eerste vrijblijvende kennismaking. Lang niet alle potentiële kandidaten worden benaderd. Verstrekte leads met de daadwerkelijke vraag om contact door specifiek Loopbaancoach4u worden altijd nagebeld, en/ of via email of sms benaderd. Onbekende emailadressen (onbekende afzender) verdwijnen vaak in het SPAM-filter waardoor benadering op het telefoonnummer de kans op bereiken van de potentiële kandidaat vergroot.

via Facebook:

Om niet bereikt te worden door Facebook dient de potentiële kandidaat Facebook te raadplegen. Loopbaancoach4u heeft geen invloed op het doelgroepbereik van Facebook. Door niet te klikken cq niet door te klikken komen er geen gegevens naar Loopbaancoach4u. Door te klikken reageert u op een vraagstelling rondom een mogelijk sluimerende behoefte. Deze gegevens worden wel aan Loopbaancoach4u verstrekt. U heeft dan min of meer interesse getoond.

2.0 Waar komen (eventuele) persoonsgegevens vandaan?

Grondslag van het verzamelen van contactdata/ beknopte omschrijving van wat er bij u speelt is een (toekomstige) overeenkomst. Seizoensinvloeden zoals wanneer zijn de inschrijf-/ uitschrijfdata van bijvoorbeeld scholen/ universiteiten of aangekondigde fusies/ overnames (met personele gevolgen) vragen een passende marktbenadering. Zie ook 4.0 hoe lang gegevens worden bewaard.

via Website:

Geïnteresseerden tonen op eigen initiatief hun contactgegevens. Via de website wordt het contactformulier ingevuld, of een email verzonden. Zie 3.0 wie kan ze inzien en 4.0 hoe lang ze bewaard worden.

via Email-marketing:

Loopbaancoach4u werkt niet met nieuwsbrieven. Subscribe/ unsubscribe is daardoor niet aan de orde.

Eerder door potentiële kandidaten verstrekte gegevens worden bewaard om ze seizoenmatig te kunnen benaderen. Remarketing. Zie 4.0 hoe lang ze bewaard worden. De potentiële kandidaten kunnen zelf aangeven of ze in de toekomst nog wel/ of niet meer op deze manier worden benaderd. Onder de email staat aangegeven dat men middels een reply kan aangeven dat men niet meer op deze manier benaderd wenst te worden.

via Aangekochte leads:

Loopbaancoach4u werkt met partijen die leads genereren. Een kleine screening vooraf wordt onder verantwoordelijkheid van de lead generator gedaan. Het betreft een screening of de kandidaat een potentiële kandidaat voor Loopbaancoach4u kan zijn. Het is de potentiële kandidaat die de gegevens naar eigen inzicht verstrekt. De grondslag van deze gegevens is een eerste selectie en betreft vooral de vraag of de interesse die is getoond juist is geïnterpreteerd. Het is aan Loopbaancoach4u of zij de aangereikte potentiële kandidaten benadert voor een eventuele eerste vrijblijvende kennismaking. Lang niet alle potentiële kandidaten worden benaderd. Verstrekte leads met de daadwerkelijke vraag om contact door specifiek Loopbaancoach4u worden altijd nagebeld, en/ of via email of sms benaderd. Onbekende emailadressen (onbekende afzender) verdwijnen vaak in het SPAM-filter waardoor benadering op het telefoonnummer de kans op bereiken van de potentiële kandidaat vergroot.

via Facebook:

Om niet bereikt te worden door Facebook dient de potentiële kandidaat Facebook te raadplegen. Loopbaancoach4u heeft geen invloed op het doelgroepbereik van Facebook. Door niet te klikken cq niet door te klikken komen er geen gegevens naar Loopbaancoach4u. Door te klikken reageert u op een vraagstelling rondom een mogelijk sluimerende behoefte. Deze gegevens worden wel aan Loopbaancoach4u verstrekt. U heeft dan min of meer interesse getoond.

2.0 Waar komen (eventuele) persoonsgegevens vandaan?

Grondslag van het verzamelen van contactdata/ beknopte omschrijving van wat er bij u speelt is een (toekomstige) overeenkomst. Seizoensinvloeden zoals wanneer zijn de inschrijf-/ uitschrijfdata van bijvoorbeeld scholen/ universiteiten of aangekondigde fusies/ overnames (met personele gevolgen) vragen een passende marktbenadering. Zie ook 4.0 hoe lang gegevens worden bewaard.

via Website:

Geïnteresseerden tonen op eigen initiatief hun contactgegevens. Via de website wordt het contactformulier ingevuld, of een email verzonden. Zie 3.0 wie kan ze inzien en 4.0 hoe lang ze bewaard worden.

via Email-marketing:

Loopbaancoach4u werkt niet met nieuwsbrieven. Subscribe/ unsubscribe is daardoor niet aan de orde.

Eerder door potentiële kandidaten verstrekte gegevens worden bewaard om ze seizoenmatig te kunnen benaderen. Remarketing. Zie 4.0 hoe lang ze bewaard worden. De potentiële kandidaten kunnen zelf aangeven of ze in de toekomst nog wel/ of niet meer op deze manier worden benaderd. Onder de email staat aangegeven dat men middels een reply kan aangeven dat men niet meer op deze manier benaderd wenst te worden.

via Aangekochte leads:

Loopbaancoach4u werkt met partijen die leads genereren. Een kleine screening vooraf wordt onder verantwoordelijkheid van de lead generator gedaan. Het betreft een screening of de kandidaat een potentiële kandidaat voor Loopbaancoach4u kan zijn. Het is de potentiële kandidaat die de gegevens naar eigen inzicht verstrekt. De grondslag van deze gegevens is een eerste selectie en betreft vooral de vraag of de interesse die is getoond juist is geïnterpreteerd. Het is aan Loopbaancoach4u of zij de aangereikte potentiële kandidaten benadert voor een eventuele eerste vrijblijvende kennismaking. Lang niet alle potentiële kandidaten worden benaderd. Verstrekte leads met de daadwerkelijke vraag om contact door specifiek Loopbaancoach4u worden altijd nagebeld, en/ of via email of sms benaderd. Onbekende emailadressen (onbekende afzender) verdwijnen vaak in het SPAM-filter waardoor benadering op het telefoonnummer de kans op bereiken van de potentiële kandidaat vergroot.

via Facebook:

Om niet bereikt te worden door Facebook dient de potentiële kandidaat Facebook te raadplegen. Loopbaancoach4u heeft geen invloed op het doelgroepbereik van Facebook. Door niet te klikken cq niet door te klikken komen er geen gegevens naar Loopbaancoach4u. Door te klikken reageert u op een vraagstelling rondom een mogelijk sluimerende behoefte. Deze gegevens worden wel aan Loopbaancoach4u verstrekt. U heeft dan min of meer interesse getoond.

3.0 Wie kan persoonsgebonden gegevens inzien?

Alleen de eigenaar van Loopbaancoach4u heeft alle verantwoordelijkheid inzake de juistheid van handelen/ behandelen van persoonsgegevens. Er worden door Loopbaancoach4u soms stagiaires gebruikt, maar die zitten niet bij de gesprekken noch krijgen inzicht in de klantgegevens. De persoonsgegevens worden niet bereikbaar voor anderen op een harde schijf bewaard. Alleen contactgegevens worden daar waar nodig om marketingdoeleinden of om commerciële redenen verstrekt. De inhoud van de gesprekken wordt gefiled en blijven geheel buiten beeld van anderen.

Om boekhoudredenen wordt de door Loopbaancoach4uof Carrièrecoach.online (via A-Class Business per 1 januari 2021) gerealiseerde factuur aan betreffende instantie in pdf-vorm digitaal verstrekt. Er loopt een verwerkersovereenkomst tussen beide partijen. Indien de verwerker een specifiek boekhoudprogramma gebruikt, worden daar de facturen in aangeleverd. Zo worden ook de voor de bank verplichte persoonsgegevens bewaard.

3.0 Wie kan persoonsgebonden gegevens inzien?

Alleen de eigenaar van Loopbaancoach4u heeft alle verantwoordelijkheid inzake de juistheid van handelen/ behandelen van persoonsgegevens. Er worden door Loopbaancoach4u soms stagiaires gebruikt, maar die zitten niet bij de gesprekken noch krijgen inzicht in de klantgegevens. De persoonsgegevens worden niet bereikbaar voor anderen op een harde schijf bewaard. Alleen contactgegevens worden daar waar nodig om marketingdoeleinden of om commerciële redenen verstrekt. De inhoud van de gesprekken wordt gefiled en blijven geheel buiten beeld van anderen.

Om boekhoudredenen wordt de door Loopbaancoach4uof Carrièrecoach.online (via A-Class Business per 1 januari 2021) gerealiseerde factuur aan betreffende instantie in pdf-vorm digitaal verstrekt. Er loopt een verwerkersovereenkomst tussen beide partijen. Indien de verwerker een specifiek boekhoudprogramma gebruikt, worden daar de facturen in aangeleverd. Zo worden ook de voor de bank verplichte persoonsgegevens bewaard.

3.0 Wie kan persoonsgebonden gegevens inzien?

Alleen de eigenaar van Loopbaancoach4u heeft alle verantwoordelijkheid inzake de juistheid van handelen/ behandelen van persoonsgegevens. Er worden door Loopbaancoach4u soms stagiaires gebruikt, maar die zitten niet bij de gesprekken noch krijgen inzicht in de klantgegevens. De persoonsgegevens worden niet bereikbaar voor anderen op een harde schijf bewaard. Alleen contactgegevens worden daar waar nodig om marketingdoeleinden of om commerciële redenen verstrekt. De inhoud van de gesprekken wordt gefiled en blijven geheel buiten beeld van anderen.

Om boekhoudredenen wordt de door Loopbaancoach4uof Carrièrecoach.online (via A-Class Business per 1 januari 2021) gerealiseerde factuur aan betreffende instantie in pdf-vorm digitaal verstrekt. Er loopt een verwerkersovereenkomst tussen beide partijen. Indien de verwerker een specifiek boekhoudprogramma gebruikt, worden daar de facturen in aangeleverd. Zo worden ook de voor de bank verplichte persoonsgegevens bewaard.

3.0 Wie kan persoonsgebonden gegevens inzien?

Alleen de eigenaar van Loopbaancoach4u heeft alle verantwoordelijkheid inzake de juistheid van handelen/ behandelen van persoonsgegevens. Er worden door Loopbaancoach4u soms stagiaires gebruikt, maar die zitten niet bij de gesprekken noch krijgen inzicht in de klantgegevens. De persoonsgegevens worden niet bereikbaar voor anderen op een harde schijf bewaard. Alleen contactgegevens worden daar waar nodig om marketingdoeleinden of om commerciële redenen verstrekt. De inhoud van de gesprekken wordt gefiled en blijven geheel buiten beeld van anderen.

Om boekhoudredenen wordt de door Loopbaancoach4uof Carrièrecoach.online (via A-Class Business per 1 januari 2021) gerealiseerde factuur aan betreffende instantie in pdf-vorm digitaal verstrekt. Er loopt een verwerkersovereenkomst tussen beide partijen. Indien de verwerker een specifiek boekhoudprogramma gebruikt, worden daar de facturen in aangeleverd. Zo worden ook de voor de bank verplichte persoonsgegevens bewaard.

4.0 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Alles rondom marktbenadering/ marketing/ remarketing/ wordt maximaal 6 jaar (lees 72 maanden) bewaard. Alle voor de fiscus/ belastingdienst ter zake doende gegevens worden ten minste 10 jaar bewaard.

4.0 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Alles rondom marktbenadering/ marketing/ remarketing/ wordt maximaal 6 jaar (lees 72 maanden) bewaard. Alle voor de fiscus/ belastingdienst ter zake doende gegevens worden ten minste 10 jaar bewaard.

4.0 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Alles rondom marktbenadering/ marketing/ remarketing/ wordt maximaal 6 jaar (lees 72 maanden) bewaard. Alle voor de fiscus/ belastingdienst ter zake doende gegevens worden ten minste 10 jaar bewaard.

4.0 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Alles rondom marktbenadering/ marketing/ remarketing/ wordt maximaal 6 jaar (lees 72 maanden) bewaard. Alle voor de fiscus/ belastingdienst ter zake doende gegevens worden ten minste 10 jaar bewaard.

5.0 Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Zie de tabel voor meer duidelijkheid wat Loopbaancoach4u specifiek bewaart, 10 jaar geldt voor de fiscus. Rekeningnummers/ BSN/ data in verband met bankverkeer worden alleen via bankdata bewaard en niet specifiek door Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online bewaard. Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online verstrekt nimmer informatie aan anderen, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk (via email) toestemming voor is gegeven.

Het emailadres is noodzakelijk om een offerte en een factuur te kunnen versturen. Het woonadres van een (potentiële) kandidaat is niet interessant. Straatnaam/ huisnummer is in de regel niet in het bezit van Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online, waardoor voor de tenaamstelling op de factuur het emailadres het uitgangspunt is.

 max 6 jaarmax 10 jaar  max 6 jaarmax 10 jaar 
emailadresx  gegevens factuur x 
voornaam achternaamxx geslachtx  
adresx  leeftijd x 
telefoonnrx  opleidingx  
woonplaatsxx vaststellingsovkx  
locatie lbc4uxx werkloosx  
hoe bij lbc4ux  probleemx  
offerte? x wie betaalt x 
reden afwijzingx  maand – jaar x 
data op CVx  urenindicatiex  

5.0 Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Zie de tabel voor meer duidelijkheid wat Loopbaancoach4u specifiek bewaart, 10 jaar geldt voor de fiscus. Rekeningnummers/ BSN/ data in verband met bankverkeer worden alleen via bankdata bewaard en niet specifiek door Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online bewaard. Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online verstrekt nimmer informatie aan anderen, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk (via email) toestemming voor is gegeven.

Het emailadres is noodzakelijk om een offerte en een factuur te kunnen versturen. Het woonadres van een (potentiële) kandidaat is niet interessant. Straatnaam/ huisnummer is in de regel niet in het bezit van Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online, waardoor voor de tenaamstelling op de factuur het emailadres het uitgangspunt is.

 max 6 jaarmax 10 jaar  max 6 jaarmax 10 jaar 
emailadresx  gegevens factuur x 
voornaam achternaamxx geslachtx  
adresx  leeftijd x 
telefoonnrx  opleidingx  
woonplaatsxx vaststellingsovkx  
locatie lbc4uxx werkloosx  
hoe bij lbc4ux  probleemx  
offerte? x wie betaalt x 
reden afwijzingx  maand – jaar x 
data op CVx  urenindicatiex  

5.0 Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Zie de tabel voor meer duidelijkheid wat Loopbaancoach4u specifiek bewaart, 10 jaar geldt voor de fiscus. Rekeningnummers/ BSN/ data in verband met bankverkeer worden alleen via bankdata bewaard en niet specifiek door Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online bewaard. Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online verstrekt nimmer informatie aan anderen, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk (via email) toestemming voor is gegeven.

Het emailadres is noodzakelijk om een offerte en een factuur te kunnen versturen. Het woonadres van een (potentiële) kandidaat is niet interessant. Straatnaam/ huisnummer is in de regel niet in het bezit van Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online, waardoor voor de tenaamstelling op de factuur het emailadres het uitgangspunt is.

 max 6 jaarmax 10 jaar  max 6 jaarmax 10 jaar 
emailadresx  gegevens factuur x 
voornaam achternaamxx geslachtx  
adresx  leeftijd x 
telefoonnrx  opleidingx  
woonplaatsxx vaststellingsovkx  
locatie lbc4uxx werkloosx  
hoe bij lbc4ux  probleemx  
offerte? x wie betaalt x 
reden afwijzingx  maand – jaar x 
data op CVx  urenindicatiex  

5.0 Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Zie de tabel voor meer duidelijkheid wat Loopbaancoach4u specifiek bewaart, 10 jaar geldt voor de fiscus. Rekeningnummers/ BSN/ data in verband met bankverkeer worden alleen via bankdata bewaard en niet specifiek door Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online bewaard. Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online verstrekt nimmer informatie aan anderen, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk (via email) toestemming voor is gegeven.

Het emailadres is noodzakelijk om een offerte en een factuur te kunnen versturen. Het woonadres van een (potentiële) kandidaat is niet interessant. Straatnaam/ huisnummer is in de regel niet in het bezit van Loopbaancoach4u of Carrièrecoach.online, waardoor voor de tenaamstelling op de factuur het emailadres het uitgangspunt is.

 max 6 jaarmax 10 jaar
emailadresx 
voornaam achternaamxx
adresx 
telefoonnrx 
woonplaatsxx
locatie lbc4uxx
hoe bij lbc4ux 
offerte? x
reden afwijzingx 
data op CVx 

 

 max 6 jaarmax 10 jaar
gegevens factuur x
geslachtx 
leeftijd x
opleidingx 
vaststellingsovkx 
werkloosx 
probleemx 
wie betaalt x
maand – jaar x
urenindicatiex 

 

Scroll naar boven